Profile Image Mohit Gidwani

Mohit Gidwani

post@mohitgidwani.com

+47 488 677 36

CV

Jeg trives når jeg får bruke en kombinasjon av mine lederegenskaper og kreative sider. Jeg er motivert til å utforske ulike oppgaver og utfordringer i min karriere, og ser for meg å jobbe med IKT­-ledelse (produktutvikling, e­commerce, e-­læring osv.) også i fremtiden.

Utdanning og erfaring

Inspera AS: Product Manager

Inspera AS, Oslo
Product Manager
september 2014 – nå

Som product manager og prosjektleder for Inspera Learn jobber jeg med å gjennomføre forskjellige projekter med tett kundedialog.

Rolle:
 • Ansvarlig for forvaltning og utvikling av Inspera Learn
 • Markedsføring og salg av Inspera Learn
 • Markedsundersøkelser, behovsanalyse osv.
 • Ansvarlig for kvaliteten på sluttproduktet
 • Planlegging, gjennomføring, testing og forvaltning av ulike prosjekter for kunder
 • Administrative oppgaver, deriblant fakturering, estimering og budsjettering, prosjektplanlegging, ressursstyring, kompetansedeling, dokumentasjon, kontraktsarbeid, etc.

Inspera AS: Prosjektleder

Inspera AS, Oslo
Prosjektleder
september 2012 – august 2014

I denne jobben var jeg ansvarlig for en rekke prosjekter, både for utvikling av nye produkter og forvaltning for ulike kunder. I tillegg hadde jeg, med et team av designere, ansvar for konsepsjon av flere av produktene. Jeg var ofte systemarkitekt og bidro i detaljert konsepsjon og med utformingen av produkter.

Plikter:
 • Konsepsjon, spesifikasjon, utvikling, testing, leveranse, forvaltning av ulike prosjekter for kunder
 • Opprettholde og øke lønnsomme relasjoner med kunder
 • Øke inntekter fra eksisterende kunder ved å forbedre tjenester og produkter
 • Administrative oppgaver som fakturering, estimering og budsjettering, prosjektplanlegging, ressursstyring, kompetansedeling, dokumentasjon, kontraktsarbeid, etc.

IBM Paris: Prosjektleder

IBM, Paris
PMO, Business Analytics and Optimization
April 2012 – September 2012

Her jobbet jeg sammen med en senior manager fra IBM Global Business Services (Business Analytics and Optimization) som veiledet meg til å jobbe som PMO i et storskala-program. Dette gikk over to år, og prosjektet hadde et budsjett på rundt 2,5 millioner euro, for en klient som er en fransk stormagasinkjede av ledende luksusbutikker med sitt hovedkvarter på Boulevard Haussmann, i hjertet av Paris.

Plikter:
 • Ansvarlig for planlegging, budsjettering, risikostyring
 • Direkte støtte til prosjektansvarlig ved å samle innspill angående fremskritt og videreutviklinger fra de ulike delprosjektslederne og partnere
 • Ukentlige fagmøter og oppfølging av de fem delprosjektene med sine respektive lederne og team
 • Ukentlige møter med MOA (Maitrise d’Ouvrage) for å innlemme justeringer, videreutviklinger og nye krav i løpet av livsløpet til prosjektet
 • Ansvarlig for å styre ressursene (i overkant av 30 personer, deriblant ledere, systemarkitekter, db administratorer, etc.) for prosjektet i samarbeid med klienten

École Polytechnique de Paris: Mastergradsstudier

École Polytechnique de Paris
Mastergradsstudier
2011 – 2012

Jeg fikk plass på et master­program med tittelen COMASIC (konsepsjon og styring av komplekse informasjonssystemer). Undervisningen var på fransk, med en rekke professorer og gjesteforelesere fra industrien.

Plikter:

Inspera AS: Utvikler

Inspera AS, Oslo
Utvikler
januar 2010 – juli 2011

Som nyutdannet var det et privilegium å starte en karriere som utvikler i Inspera. I løpet av ett og halvt år lærte jeg mye om e-læringsbransjen, og bidro til å utvikle og forvalte produkter for en rekke klienter.

Plikter:
 • Jeg arbeidet tett med ulike kunder, deriblant offentlige organisasjoner, forlag og skoler
 • Utviklet (i et team) et CMS som støtter læringsressurser og kryssmedia-publisering fra en enkelt kilde, og dermed ulike portaler som bruker det
 • Jobbet som en del av et lite team og hadde flere ansvarsområder som utvikling, klientstøtte, og internstyring av oppgaver
 • Andre ansvarsområder var oppfølging med kunder direkte, bidra til å forbedre internrutiner og oppgaver samt generell teknisk og funksjonell arbeidsdokumentasjon
 • Recommendation letter

Manipal University: Bachelorgradsstudier

Manipal Institute of Technology, Manipal
Bachelorgradsstudier
2006 – 2010

BE i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Plikter:
 • Kursarbeid
 • Prosjekter, presentasjoner og forskningsarbeid
 • Aktiv deltakelse i Astronomy Club, Manipal
 • Editorial Board medlem
 • Ekstra studiepoeng i fransk språkkurs (3 år)
 • Lærerassistent med sertifisert erfaring i klasseromsundervisning
Nøkkelkompetanse

Kommunikasjon

Samarbeidsevner

Problem solving

Kreativitet

Konsepsjon av nye produkter

Prosjektplanlegging

Prosjektledelse

Lederegenskaper

Markedsføring

Organisatoriske ferdigheter

Java,js utvikling

Administrative oppgaver

Språk

Engelsk, Norsk, Fransk og Hindi – flytende skriftlig og muntlig